Volg de laatste ontwikkelingen


Regelmatig sturen we nieuwsupdates uit die betrekking hebben op de groei van het platform/het ecosysteem. Deze updates lees je hieronder! Voor inhoudelijke updates verwijzen we je door naar het LinkedIn profiel Nico van de Mortel, projectmanager Onderwijscurriculum.nl


Nieuwe applicatie aangesloten

Geplaatst op 15 januari 2024 door Nico van de Mortel

Koppeling Feedbackfolio.nl

Met ingang van 1 februari 2024 zal de applicatie Feedbackfolio.nl zich gaan aansluiten op de infrastructuur van Onderwijscurriculum.nl. De applicatie maakt gebruik van de infrastructuur rondom de leergebieden in het voortgezet onderwijs. Examenprogramma's en curriculumitems zullen hierbij gedeeld gaan worden.


De komende maanden zal in het teken staan van afronding, waarna Feedbackfolio.nl uitgerold kan worden naar nieuwe scholen. Hiermee wordt de basis gelegd voor exponentiële groei van ons ecosysteem. Blijf inhoudelijk op de hoogte via het LinkedIn profiel Nico van de Mortel.

Distributie schooljaar 2022/2023

Geplaatst op 1 september 2023 door Nico van de Mortel

€ 55.862,89 euro gedistribueerd

Over schooljaar 2022/2023 waren de opbrengsten € 101.285,40, wat neerkomt op een distributie van € 50.642,70. Daarnaast is er € 5.220,19 aan rente uitgekeerd, wat het totaal aan distributies brengt op € 55.862,89. Communityleden die iets ontvangen hebben kunnen hun bedragen per direct inzien en uitbetalen door in te loggen via de website.    

De volgende distributie van rente en royalties zal zijn op 01-09-2024.

Distributie schooljaar 2021/2022

Geplaatst op 1 september 2022 door Nico van de Mortel

€ 55.426,20 euro gedistribueerd

Na een eerste distributie vorig jaar (over de eerste 3 jaren) van rente en royalties heeft er vandaag weer een nieuwe distributie plaatsgevonden, deze keer allebei tegelijk. Over schooljaar 2021/2022 waren de opbrengsten € 100.371,44, wat neerkomt op een distributie van € 50.185,72. Daarnaast is er € 5.240,48 aan rente uitgekeerd, wat het totaal aan distributies brengt op € 55.426,20. Communityleden die iets ontvangen hebben kunnen hun bedragen per direct inzien en uitbetalen door in te loggen via de website.  

De volgende distributie van rente en royalties zal zijn op 01-09-2023.

Eerste applicatie aangesloten

Geplaatst op 16 augustus 2022 door Nico van de Mortel

Koppeling Helpmijslagen.nl

Na een jaar van ontwikkeling, datamigratie en de nodige aanpassingen met betrekking tot de infrastructuur van Onderwijscurriculum.nl, is vandaag de nieuwe website Helpmijslagen.nl online gegaan. Alle content binnen de producten van Helpmijslagen.nl worden nu opgehaald vanuit Onderwijscurriculum, met als voordeel dat content nu gemakkelijk beheerd en bijgewerkt worden. 

 
De komende maanden zal in het teken staan van afronding, waarbij ook een geheel nieuw product geïntroduceerd wordt: de interactieve examentrainer. Deze bereid examenleerlingen van alle niveau's en voor alle vakken voor op de eindexamens. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op www.helpmijslagen.nl!

Eerste royalties gedistribueerd

Geplaatst op 4 augustus 2022 door Nico van de Mortel

€ 73.718,79 euro gedistribueerd

Een jaar na de bèta release zijn er voor het eerst royalties gedistribueerd onder de communityleden die bijdragen hebben geleverd. Hierbij zijn er royalties toegekend met terugwerkende kracht, dat wil zeggen dat alle inkomsten meegenomen zijn van de afgelopen jaren (vanaf schooljaar 2018/2019), waarvan 50% bestemd was voor verdeling onder communityleden. De totale inkomsten over de afgelopen 3 jaar was € 147.437,58 euro en daarmee is er € 73.718,79 verdeeld. De overige € 73.718,79 is in een impactfonds gegaan wat gebruikt is voor nieuwe investeringen, denk aan vaste lasten maar ook projectfinanciering binnen dit platform. Zie voor de precieze cijfers per schooljaar ook de pagina statistieken.


Nieuw project

Geplaatst op 2 juni 2022 door Nico van de Mortel

Feedbackfolio.nl

Na een eerste fase van ontwikkeling op het gebied van content en infrastructuur gaat het bedrijf Explor Onderwijs zijn tweede fase in, waar uitbreiding en groei centraal staat. Pijler is de ontwikkeling van een nieuw product dat als vliegwiel moet dienen om meer scholen aan te laten sluiten.

 
Volg het project via onze pagina Feedbackfolio.nl.

Nieuw project

Geplaatst op 2 juni 2022 door Nico van de Mortel

Content verrijking en metadatering

Binnen het voortgezet onderwijs is op dit moment veel bruikbaar materiaal te vinden. Elk jaar worden er examens gepubliceerd die erg waardevol zijn voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, in aanloop naar hun examenmoment. Ook zijn er examenprogramma’s te vinden met specificaties van leerdoelen en soms ook al een stukje content. In dit project wordt bekeken hoe deze bestaande content als basis genomen kan worden om nieuwe maatwerktoepassingen te ontwikkelen voor het voortgezet onderwijs.

 
Volg het project via onze pagina Content verrijking en metadatering.

Rente’s spaarplannen gedistribueerd

Geplaatst op 1 september 2021 door Nico van de Mortel

€ 1.398,28 euro gedistribueerd

Sinds de introductie van de spaarplannen eerder dit jaar is er een bedrag van €44.500 geïnvesteerd. Conform de renteafspraken is hiervoor € 1.398,28 gedistribueerd. De volgende distributie zal plaatsvinden aan het begin van het nieuwe schooljaar, op 01-09-2022.

 

Wil jij ook meeprofiteren? Via de pagina spaarplannen kan ook jij geld uitlenen aan het ecosysteem van Onderwijscurriculum en zo tot wel 4x je inleg terugverdienen!


Nieuw project

Geplaatst op 29 augustus 2021 door Nico van de Mortel

Helpmijslagen.nl migratie

Het bedrijf Explor Onderwijs bevindt zich nog in een start-up fase en werkt daarom vanuit een instelling van maken en gaandeweg testen in plaats van eindeloos onderzoeken en theoretiseren. Met die gedachte zijn we Helpmijslagen.nl en Onderwijscurriculum.nl gaan bouwen wat betekent dat kwaliteit soms ten koste ging van snelheid. Explor Onderwijs wil langzamerhand gaan professionaliseren en daarbij horen technisch kwalitatieve producten. Met oog op de toekomst zouden we graag wat meer uniformiteit willen creëren in de technische uitwerking van onze producten en willen we dat er gemakkelijk aan alle producten gesleuteld kan worden indien nodig.

 
Volg het project via onze pagina Helpmijslagen.nl migratie.

Nieuw project

Geplaatst op 2 februari 2021 door Nico van de Mortel

Tools ontwikkeling en opbouw community

Het platform Onderwijscurriculum.nl is ontwikkeld om in het onderwijsveld een verandering bottom-up voor elkaar te krijgen met een community als drijfkracht. In een eerder project, Cocreatief Onderwijs, is er een begin gemaakt aan het opbouwen van een community. Dit project gaat verder op de opzet die eerder gemaakt is.

 
Volg het project via onze pagina Tools ontwikkeling en opbouw community.

Investeer in goed onderwijs

Geplaatst op 1 februari 2021 door Nico van de Mortel

Verdien tot 4x je inleg terug!

In aanloop naar de lancering is het mogelijk om te investeren in Onderwijscurriculum.nl. Dit kan door geld uit te lenen waarvoor je jaarlijks een rentevergoeding van 2,5% tot 6% ontvangt en afhankelijk van de looptijd van de lening krijg je bij de terugbetaling nog een rentebonus van maximaal 250%. Om openheid van zaken te geven kun je via statistieken de jaarlijkse groei van het digitale ecosysteem inzien en via investeringen kun je een groeiplan met roadmap zien en resultaten van beleggingen.


Aanmelden kan via de pagina spaarplannen


Bèta release Onderwijscurriculum.nl

Geplaatst op 14 december 2020 door Nico van de Mortel

Het testen is begonnen

Vandaag is de Bèta versie van Onderwijscurriculum.nl gereleased. In deze versie zitten bijna alle functionaliteiten die straks nodig zijn om live te gaan. Een eerste groepje studenten gaat de komende maanden aan de slag met het inladen van content via het opdrachtensysteem van Onderwijscurriculum.nl, waarbij ondertussen alles verder geoptimaliseerd wordt onder de motorkap. Dit is te volgen via het project Examen digitalisering en ontsluiting.


Alfa release Onderwijscurriculum.nl

Geplaatst op 1 maart 2020 door Nico van de Mortel

De website is live!

Vandaag is het zover, de website van Onderwijscurriculum.nl is live. We gaan de komende tijd met een klein groepje professionals aan de slag om een platform voor goed onderwijs op te zetten en zullen vanuit daar het geheel gefaseerd gaan uitrollen. Je kunt de voortgang volgen via het project Cocreatief onderwijs.