Vanuit leergebieden kinderen voorbereiden op de toekomst

Onderwijscurriculum.nl is opgebouwd vanuit verschillende leergebieden. Elk leergebied is vormgegeven aan de hand van verschillende curriculumitems, waaronder kerndoelen, inhoudslijnen en clusters voor het primair onderwijs en kerndoelen, vakkernen, subkernen en vakinhouden voor het voortgezet onderwijs.


Bewegen en sport

Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de curriculumitems uitgewerkt aan de hand van het vakleergebied Bewegingsonderwijs, met uitsplitsing naar inhoudslijnen en clusters.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt dit leergebied Bewegen en sport genoemd, waar de volgende wettelijke vaknamen ondervallen:

 • lichamelijke opvoeding (vmbo) en lichamelijke opvoeding (havo/vwo)
 • lichamelijke opvoeding 2 (vmbo) en bewegen, sport en maatschappij (havo/vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.


Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de curriculumitems uitgewerkt aan de hand van de vakleergebieden Nederlands en Friese taal, met uitsplitsing naar inhoudslijnen en clusters.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt dit leergebied Nederlands en Friese taal en cultuur genoemd, waar de volgende wettelijke vaknamen ondervallen:

 • Nederlandse taal (vmbo) en Nederlandse taal en literatuur (havo/vwo) en Nederlandse taal (havo/vwo)
 • Friese taal en cultuur (vmbo) en Friese taal en literatuur (havo/vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.


Rekenen en wiskunde

Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de curriculumitems uitgewerkt aan de hand van het vakleergebied Rekenen/wiskunde, met uitsplitsing naar inhoudslijnen en clusters.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt dit leergebied Rekenen en wiskunde genoemd, waar de volgende wettelijke vaknamen ondervallen:

 • wiskunde (vmbo) en wiskunde A (havo/vwo) en wiskunde B (havo/vwo) en wiskunde C (vwo) en wiskunde D (havo/vwo)
 • rekentoets 2F (vmbo) en rekentoets 3F (vmbo) en rekentoets 2ER (vmbo) en rekentoets 3ER (vmbo) en rekentoets 3F (havo/vwo) en rekentoets 3ER (havo/vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.


Moderne vreemde talen

Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de curriculumitems uitgewerkt aan de hand van het vakleergebied Engels, met uitsplitsing naar inhoudslijnen en clusters.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt dit leergebied Engels genoemd, waar de volgende wettelijke vaknamen ondervallen:

 • Engelse taal (vmbo) en Engelse taal en literatuur (havo/vwo) en Engelse taal (havo/vwo)
 • Duitse taal (vmbo) en Duitse taal en literatuur (havo/vwo) en Duitse taal (havo/vwo)
 • Franse taal (vmbo) en Franse taal en literatuur (havo/vwo) en Franse taal (havo/vwo)
 • Spaanse taal (vmbo) en Spaanse taal en literatuur (havo/vwo) en Spaans elementair (havo/vwo) en Spaanse taal (havo/vwo)
 • Italiaanse taal en literatuur (havo/vwo) en Italiaans elementair (havo/vwo) en Italiaanse taal (havo/vwo)
 • Turkse taal (vmbo) en Turkse taal en literatuur (havo/vwo) en Turks elementair (havo/vwo) en Turkse taal (havo/vwo)
 • Russische taal en literatuur (havo/vwo) en Russisch elementair (havo/vwo) en Russische taal (havo/vwo)
 • Arabische taal (vmbo) en Arabische taal en literatuur (havo/vwo) en Arabisch elementair (havo/vwo) en Arabische taal (havo/vwo)
 • Chinese taal en cultuur (vwo) en Chinese taal en cultuur (elementair) (vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.


Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de curriculumitems uitgewerkt aan de hand van het vakleergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, met uitsplitsing naar inhoudslijnen en clusters.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt dit leergebied Mens en natuur genoemd, waar de volgende wettelijke vaknamen ondervallen:

 • biologie (vmbo) en biologie (havo/vwo)
 • natuur- en scheikunde 1 (vmbo) en natuurkunde (havo/vwo)
 • natuur- en scheikunde 2 (vmbo) en scheikunde (havo/vwo)
 • algemene natuurwetenschappen (havo/vwo)
 • natuur, leven en technologie (havo/vwo)
 • informatietechnologie (vmbo) en informatica (havo/vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.


Mens en maatschappij

Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de curriculumitems uitgewerkt aan de hand van het vakleergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, met uitsplitsing naar inhoudslijnen en clusters.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt dit leergebied Mens en maatschappij genoemd, waar de volgende wettelijke vaknamen ondervallen:

 • aardrijkskunde (vmbo) en aardrijkskunde (havo/vwo)
 • geschiedenis en staatsinrichting (vmbo) en geschiedenis (havo/vwo)
 • economie (vmbo) en economie (havo/vwo)
 • bedrijfseconomie (havo/vwo)
 • management en organisatie (havo/vwo)
 • maatschappijleer (vmbo) en maatschappijleer (havo/vwo)
 • maatschappijleer II (vmbo) / maatschappijkunde (vmbo) en maatschappijwetenschappen (havo/vwo)
 • godsdienst (havo/vwo)
 • levensbeschouwelijk vormingsonderwijs (havo/vwo)
 • filosofie (havo/vwo)
 • maatschappelijke stage (vmbo) en maatschappelijke stage (havo/vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.


Kunst en cultuur

Primair onderwijs

In het primair onderwijs zijn de curriculumitems uitgewerkt aan de hand van het vakleergebied Kunstzinnige oriëntatie, met uitsplitsing naar inhoudslijnen en clusters.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt dit leergebied Kunst en cultuur genoemd, waar de volgende wettelijke vaknamen onder vallen:

 • kunstvakken inclusief ckv (vmbo) en kunst (algemeen) (havo/vwo) en culturele en kunstzinnige vorming (havo/vwo)
 • kunstvakken II beeldende vakken – audiovisuele vormgeving (vmbo) en kunstvakken II beeldende vakken – film (vmbo) en kunstvakken II beeldende vakken – fotografie (vmbo) en kunst (beeldende vormgeving) (havo/vwo)
 • kunstvakken II dans (vmbo) en kunst (dans) (havo/vwo)
 • kunstvakken II drama (vmbo) en kunst (drama) (havo/vwo)
 • kunstvakken II muziek (vmbo) en kunst (muziek) (havo/vwo)
 • muziek (havo/vwo)
 • kunstvakken II beeldende vakken – tekenen (vmbo) en tekenen (havo/vwo)
 • kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/handenarbeid (vmbo) en handvaardigheid (havo/vwo)
 • kunstvakken II beeldende vakken – handvaardigheid/textiele werkvormen (vmbo) en textiele vormgeving (havo/vwo)
 • literatuur (havo/vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.


Primair onderwijs

In het primair onderwijs komt dit leergebied nog niet aan bod.

 

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs valt dit leergebied te plaatsen onder Kunst en cultuur, waar de volgende wettelijke vaknamen bij horen:

 • Latijnse taal en literatuur (vwo) en Latijnse taal en literatuur met kcv (vwo) en Latijnse taal en cultuur (vwo)
 • Griekse taal en literatuur (vwo) en Griekse taal en literatuur met kcv (vwo) en Griekse taal en cultuur (vwo)
 • Klassieke culturele vorming (vwo)

 

Het leergebied bevat kerndoelen en de wettelijke vaknamen bevatten eindtermen. Beide zijn uitgesplitst naar vakkernen, vaksubkernen en vakinhouden.

Ben jij al actief in het onderwijs? Maak een verschil!